Ψηφιοποιημένες συλλογές Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ
Επικοινωνία  |  Αίτηση σύνδεσης  |  Χρήσιμοι σύνδεσμοι  |  Χάρτης Τοποθεσίας Ελληνική έκδοση  Αγγλική έκδοση  Γαλλική έκδοση
menu_icon Ψηφιοποιημένες συλλογές
 
menu_bulletΑρχείο ΚΕΔ
menu_bulletΑρχείο ΟΧΟΑ
menu_bulletΑρχείο ΑΤΕ
 
menu_icon Πλοήγηση
 
menu_bulletΑρχείο ΚΕΔ
menu_bulletΑρχείο ΟΧΟΑ
menu_bulletΑρχείο ΑΤΕ
 
menu_icon Αναζήτηση στις ψηφιοποιημένες συλλογές
 
menu_bulletΑπλή αναζήτηση
menu_bulletΣύνθετη αναζήτηση
 
menu_icon Ιστορικό Αρχείο
 
menu_bulletΠοιοι είμαστε
menu_bulletΑρχειακές Συλλογές
menu_bulletΤο θέμα του μήνα
menu_bulletΕκδηλώσεις
menu_bulletΑνακοινώσεις
 
Είσοδος στην περιοχή μελών
Αίτηση σύνδεσης
Επανάκτηση κωδικού πρόσβασης
Αρχική σελίδα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση ΕπιστροφήΕπιστροφή
Αρχείο Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως
Διεύθυνση Ελέγχου και Μελέτων
[σειρά] GR PIOP FOA3/SE5
     
ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Εικονίδιο διαχωριστικού ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εικονίδιο διαχωριστικού ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εικονίδιο διαχωριστικού ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Εικονίδιο διαχωριστικού ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Εικονίδιο διαχωριστικού ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ Εικονίδιο διαχωριστικού ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Κωδικός αναγνώρισης: GR PIOP FOA3/SE5
Τίτλος: Διεύθυνση Ελέγχου και Μελέτων
Χρονολογίες: 1954-1970
Επίπεδο περιγραφής: σειρά
Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής: 6 υποσειρές

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Παραγωγός: Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως
Διοικητική Ιστορία / Βιογραφικό Σημείωμα: Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ) ιδρύθηκε σύμφωνα με τη σύμβαση της 29ης Ιουλίου 1954 «περί καταργήσεως της Κεντρικής Επιτροπής Δανείων και ιδρύσεως Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως», η οποία συνομολογήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, την Αποστολή Εφαρμογής Προγραμμάτων των ΗΠΑ και την Τράπεζα της Ελλάδας. Ο ΟΧΟΑ άρχισε να λειτουργεί στις 31.8.1954 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με σκοπό: α. την επιμέλεια της είσπραξης των δανείων που είχαν χορηγηθεί από την AMAG και την ΚΕΔ, β. τη χορήγηση δανείων μέσω τραπεζών και τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ιδιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, και γ. την ενίσχυση με δανειοδότηση ειδικών προγραμμάτων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζα της Ελλάδας. Με νέα σύμβαση της 17ης Μαΐου 1957, ο ΟΧΟΑ απέκτησε επιπλέον τη δυνατότητα: α. να παρέχει εγγυήσεις σε παραγωγικές επιχειρήσεις για την εισαγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών, καθώς και εγγυήσεις για τη διενέργεια πιστοδοτήσεων από το εξωτερικό και β. να αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων ή διεθνών οικονομικών οργανισμών προκείμενου να χρηματοδοτήσουν αυτοί άμεσα ή έμμεσα παραγωγικές επιχειρήσεις. Ο ΟΧΟΑ διαλύθηκε με την ίδρυση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως στις 16 Σεπτεμβρίου 1964, η οποία ανέλαβε και τις αρμοδιότητές του.
Ιστορικό της ενότητας περιγραφής:
Διαδικασία πρόσκτησης:

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ
Παρουσίαση περιεχομένου: Η σειρά αποτελείται από 6 υποσειρές: 1. Παγωμέναι πιστώσεις 2. Εκθέσεις ελεγκτών του ΟΧΟΑ επί κατασταλτικού ελέγχου 3. Προκαταρκτικαί αιτήσεις 4. Ανακληθέντα δάνεια 5. Εκθέσεις 6. Εποπτεία δανείων
Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση:
Προσθήκες υλικού:
Σύστημα ταξινόμησης:

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
Όροι πρόσβασης:
Όροι αναπαραγωγής:
Γλώσσα και γραφή τεκμηρίου:
Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις:
Εργαλεία έρευνας:

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Εντοπισμός πρωτοτύπων:
Εντοπισμός αντιγράφων:
Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής:
  Δημοσιεύσεις / Βιβλιογραφία:
  Ψηφιακές παραπομπές:

   ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
   Παρατηρήσεις:
   Κανόνες ή πρότυπα περιγραφής:

   ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
   Σχετιζόμενα Πρόσωπα / Οργανισμοί:
    Σχετιζόμενοι Όροι Θησαυρού:
     Copyright